BOX 119, 191 22 Sollentuna

Dränering

Det totala fuktskyddet för nya och gamla källarytterväggar

En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Dränering behövs för att leda ner överskottsvatten från marken till dräneringsledningen. Kapillärbrytning är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden utanför källarväggen att sugas in i väggen.

Värmeisolering utvändigt är ett krav för att uppnå en varm källaryttervägg. Genom att väggen blir varm får man en effektiv uttorkning av den fukt som orsakat eventuella fuktskador och den skapar också förutsättningen för en kontinuerlig uttorkning av den fukt som i framtiden tillförs väggen. En varm och torr vägg ger också ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader.

Med ISODRÄN-skivan får Du dessa tre nödvändiga egenskaper, i en och samma produkt. ISODRÄN-skivan måste dock alltid skyddas aven filterduk som hindrar igensättning av skivan och därmed en försämrad dräneringsfunktion. Då ISODRÄN-skivan är skyddad av filterduken kan man återfylla med uppschaktade massor, med största stenstorlek 100 mm mot filterduken.

För att underlätta och påskynda uttorkning av källarväggar ska alla slag av täta skikt utanpå väggar undvikas då dessa fördröjer eller hindrar uttorkningen. Tack vare ISODRÄN-skivans öppna struktur underlättas uttorkningen maximalt. Se även broschyrens baksida.

Prima Tak & Mark i Stockholm utför dränering, samt erbjuder takrenovering

Prima Tak & Mark i Stockholm AB

Sollentuna, Sverige
Tel: 08-68 40 99 44
Mobil: 0707 45 46 88
E-post: info@primatak.se
Dränering och takrenovering i Stockholm
Vi utför dräneringar men även takrenovering i Stockholm

Offertförfrågan