BOX 119, 191 22 Sollentuna

Renovera eternittak

Ett eternittak ligger ofta på äldre hus, vilket betyder att det från början troligen låg pannor på taket. Att byta tillbaka från eternit till takpannor är att återställa husets stil och charm och höja värdet. Anlita oss som har asbestsanerings certifikat.

Kostnad för deponering av eternit är ungefär samma som för blandat byggavfall. Taket blir sanerat och det känns tryggare med ett miljövänligare tak att lämna över till nästa generation.

Tak & Mark AB i Stockholm - Tjänster - Takrenovering eternittak

Prima Tak & Mark i Stockholm AB

Sollentuna, Sverige
Tel: 08-68 40 99 44
Mobil: 0707 45 46 88
E-post: info@primatak.se

Offertförfrågan